Екскурзия до София

Учениците от 6 б клас посетиха зоологическата гради в град София, като награда за най-много събрани капачки.