Екскурзия на 7 клас

Седмокласниците отбелязаха своето завършване с екскурзия до град Трявна. За последен път те бяха заедно със своите класни ръководители г-жа Цветанка Боева и г-жа Минка Колева.