Завършихме училище! Ваканция, здравей!

На 1 юни във физкултурния салон на училището се състоя празнично тържество. Поводът – успешното завършване на децата от 3 и 4 възрастова група и учениците от 1-3 клас.

Децата рецитираха, учениците пяха за приятелството, разказваха за училище, свириха на китара. Бяха раздадени награди на учениците с отличен успех и достойно представяне на състезания.

Пожелаваме на завършилите деца и ученици весела ваканция! И да не забравяте своите другарчета – книгите!