Заедно срещу дрогата!

На 23.04.2021 г. агенция „Митници“ в партньорство с МКБППМН – община Раковски представиха пред 200 ученици от общината инициативата „ЗАЕДНО СРЕЩУ ДРОГАТА“ #неСтеСами

Седмокласниците от нашето училище присъстваха на срещата заедно със своите класни ръководители и учителя на ГЦДОУД.

Програмата е в две части:

– Презентация с мултимедия, озвучаване и микрофони (въпроси, дискусия в зала);

– Демонстрации и ролеви игри на открито.

Ръководител на програмата е г-н Стефан Бакалов, н-к отдел „Борба с наркотрафика – Югозападна“ в ГД МРР.