Занимания по интереси в група за ЦДО втори клас

Групата за ЦДО втори клас с учител Пенка Накова представят своите творения в часовете за занимания по интереси.

Да си направим сандвичи!

Магия с хартия