Занимания по интереси в ГЦДО 5 клас

Интересни, красиви и разнообразни са творбите на учениците от ЦДО 5 клас и г-жа М. Желязкова.