Занимания по интереси в ПИГ- 4

Как четвъртокласниците от полуинтернатната група украсиха класната си стая за посрещане на Баба Марта…