Занимания по интереси в училище

В началото на втория срок през февруари ще стартират извънкласните дейности по интереси за учениците. Учениците  се насочват към математика и природни науки.  40% клубове по интереси са от направленията на STEM – информационни технологии, математика, природни и инженерни науки. Останалите могат да са в други сфери спрямо предпочитанията на децата. Вече са  обобщени, в училище са предложени и сформирани 18 клуба, като една група  се ръководи от външен специалист. 10% от средствата за извънкласни дейности ще остават в общините и с тях ще се финансират междуучилищни прояви.

Чрез дейностите по интереси се цели да се интегрират децата и родителите в учебния процес, образователните институции да си взаимодействат, както и да се осъществява ранно кариерно ориентиране.