Занятие с родители в клуб „Език без граници“

Клуб „Език без граници“ с ръководител г-жа Вержиния Стамболийска на 10 март проведе занятие с участие на родители.