Запознаване с проверените изпитни работи от НВО

Уважаеми седмокласници,

Уважаеми родители,

Съгласно заповед на началника на РУО – Пловдив е определен следният ред за запознаване с проверените и оценени индивидуални изпитни работи по български език и литература, математика и чужд език от национално външно оценяване в края на VІІ клас на учебната 2022/2023 г. в електронна среда:

По български език и литература на 29.06.2023 г., 30.06.2023 г. и 03.07.2023 г. от 09.00 до 17.30 часа в СУ „Васил Левски”, гр. Пловдив, бул. „Шести септември” № 1.

По математика на 29.06.2023 г., 30.06.2023 г. и 03.07.2023 г. от 09.00 до 17.30 часа в ПГ по електротехника и електроника , гр. Пловдив, бул. „Пещерско шосе“ №26.

По чужд език на 29.06.2023 г., 30.06.2023 г. и 03.07.2023 г. от 09.00 до 17.30 часа в СУ „Васил Левски”, гр. Пловдив, бул. „Шести септември” № 1.

Учениците в присъствието на родител или настойник имат право да се запознаят с проверената си изпитна работа в присъствието на член на регионалната комисия за проверка и оценка на изпитните работи чрез влизане в системата. Ученикът и неговият родител виждат сканираната и оценена изпитна работа с присъдени точки за всеки един отговор.

Не се разрешава копиране, преснимане, отпечатване, преписване или изнасяне на сканираното изображение на изпитните работи.

Не се допуска разглеждане на други изпитни работи.