Заявления за ИУЧ, ФУЧ, спортни дейности и ГЦДОУД за 2010/ 2021 г.

Уважаеми родители,

от понеделник, 04.05.2020 г., може да попълвате заявления за избор на часове за разширена подготовка, факултативна подготовка, за учебния час за спортни дейности, за включване в групи за целодневна организация на учебния ден за 2020/ 2021 учебна година . Същите може да попълните в училище в рамките на работното време и при спазване на противоепидемичните мерки. Заявления може да изтеглите от сайта на училището и да ги подадете електронно на адрес soubelozem@abv.bg в срок до 29.05.2020 г.