Заявления за първи клас

Уважаеми родители на бъдещите първокласници,

заявления за записване в I клас може да подадете он-лайн на e-mail soubelozem@abv.bg или на в училище в рамките на работното време и при спазване на противоепидемичните мерки.

Бланки на заявленията може да изтеглите от сайта на училището.