За бъдещите първокласници!

Уважаеми родители,

предоставяме Ви информация за записване на бъдещите първокласници за учебната 2018/ 2019 година.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ В ПЪРВИ КЛАС:

Заявление за записване

Личен картон

Заявление за избираеми учебни часове

Заявление за целодневна организация

Заявление за спортни дейности

Декларация

График на дейностите:

  •  Проучване на желанията на родителите на бъдещите първокласници, децата им да се обучават в училището – април 2018 г.
  • Провеждане на срещи с родителите на децата от ПГ за проучване на нагласите им за целодневна организация – май 2018 г.
  • Подаване на заявления по образец – 2.06 – 12.06.2018 г.
  • Документи за записване – Удостоверение за завършена подготвителна група или декларация от родител в случай, че детето не е посещавало подготвителна група, декларация за представени документи за проверка (акт за раждане, лична карта).
  • Обявяване на списък със записаните ученици -16.06.2018 г.