За бъдещите първокласници

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМА НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2016/2017 ГОДИНА

Подаване на документи и записване на деца в първи клас – от 03.06. до 10.06.2016 г.

Комисия по приема:

Председател: Тошка Стоева

Членове: Недялка Александрова

Лили Ташикова

Поради достатъчния брой места за първокласници не се налага определяне на специални критерии за прием.