За седмокласниците

Уважаеми седмокласници, 

Уважаеми родители,

В раздел „Прием“ на РУО – Пловдив е публикувана актуализирана таблица за утвърдения държавен план-прием в 8 клас в неспециализираните училища на област Пловдив за учебната 2020/2021 г., в която са добавени колони 11.1 и 11.2 с квоти за момчета и момичета, както и държавен план-прием на преобразуваното със заповед на министъра на образованието и науката Обединено училище „Пенчо Славейков“, гр. Пловдив.