Знаете ли, че…

Искате ли да научите по-лесно таблицата за умножение? Или искате да си я припомните?

Всяко междучасие имате възможност да гледате таблицата за умножение на … училищното стълбище.

 

Мисли от известни личности за образованието: