Избор на представители в Обществения съвет на училището

След провеждане на събрание на родителите за избор на обществен съвет

на 08.06.2016г. в ОУ „Гео Милев”, с.Белозем,

бяха избрани следните представители:

1. Екатерина Щерева – майка на Невена (2б клас)

2.Мария Стоева  – майка на Виктория (1 клас)

3. Диана Серафимова – майка на Стефан (6б клас)

4. Яна Славчева  – майка на Християна (1а клас)

Резервни членове:

Янка Видева

Боряна

Представители от Ученическото самоуправление:

Християн – 7б клас

Даниела – 7а клас

Маргарита – 6а клас