Инициатива „Една седмица в….клас“

Уважаеми родители,

Поради въведените противоепидемични мерки в страната няма възможност да бъдете поканени и да присъствате на празници, събития, публични изяви, Ден на отворените врати. Затова решихме да пренесем една седмица от училищния живот по домовете. Подхванахме инициативата „Една седмица в ..клас“. Всеки класен ръководител или учител на ГЦДОУД в начален етап подбра кои моменти от живота на класа да бъдат споделени с родителите. Подборът не беше лесен.

В инициативата се включиха и най-малките – децата от подготвителните групи в училище.

Подготвителна група на 5-годишните деца „Мики Маус“
Подготвителна група на 6-годишните деца Мечо Пух“
Една седмица в Iа клас
Една седмица в Iб клас
Една седмица в Iв клас
Една седмица във IIа клас
Една седмица във IIб клас
Една седмица в IIIa клас
Една седмица в III б клас
Една седмица в IVа клас
Една седмица в IV б клас
Една седмица в IV в клас