Информация за карантинирана ученичка

Уважаеми родители,
информираме ви, че в ОУ „Гео Милев“, с. Белозем е карантинирана една ученичка от 4в клас поради установен положителен тест на роднина за COVID-19.
Подадена е незабавно информация към РЗИ и РУО. С ученичката ще бъде организирано обучение в електронна среда от разстояние за срок от две седмици.
Оставаме на разположение за всички въпроси от ваша страна. Класният ръководител на ученичката ще предостави необходимата ви информация.