Информация за Ковид за периода 22.02. – 26.02.21 г. и организация на обучението

За периода 22.02. – 26.02.2021 г. в ОУ „Гео Милев“ няма болни или контактни деца, ученици, служители. Спазват се всички противоепидемични мерки.

Учениците от пети клас продължават присъственото обучение до 2.03.2021 г. вкл. От 4.03.21 г. в училище се връщат учениците от шести клас. Децата от ПГ и учениците от начален етап продължават присъствено учебните занятия при спазване на противоепидемичните мерки.

Пазете се и бъдете здрави!