Информация за периода 7.12. – 11.12.2020 г.

Уважаеми родители,

в периода 7 – 11 декември 2020 г. ситуацията в ОУ „Гео мИлев’, с. Белозем е следната:

  • карантинирани ученици – няма;
  • Карантинирани педагогически специалисти и непедагогически персонал – няма.

За следващата седмица учебните занятия за 7 клас продължават в ОРЕС по утвърденото седмично разписание. Учениците от 1 до 6 клас вкл. втора седмица ще имат занимания по интереси и проектни дейности в електронна среда.

Пазете се и бъдете здрави!