Информация за случай на Covid 19

Уважаеми родители,
Информираме ви, че в ОУ „Гео Милев“, с. Белозем са карантинирани две ученички поради установен положителен тест на родител за COVID-19.
Подадена е незабавно информация към РЗИ и очакваме указания, за които ще ви информираме своевременно. Всички заинтересовани страни са информирани. Ще бъде извършена дезинфекция на училищната сграда. С двете ученички ще бъде организирано обучение в електронна среда от разстояние за срок от две седмици.
Оставаме на разположение за всички въпроси от ваша страна. Класните ръководители на двете ученички ще ви предоставят информация за необходимите мерки.