Информация за учебните занятия

Със заповед № РД-01-52/ 26.01.2021 г. на здравния министър се допускат присъствените учебни занятия и за учениците от 5-и до 12-и клас при спазването на следния график:

– от 4.02.2021 г. до 17.02.2021 г. – присъствено се обучават учениците от 7, 8 и 12 клас;

– от 18.02.2021 г. до 2.03.2021 г. – присъствено се обучават учениците от 5, 10 и 11 клас;

– от 4.03.2021 г. до 17.03.2021 г. – присъствено се обучават учениците в 6, 9 и 12 клас.

През периода 4.02.2021 г. до 17.03.2021 г. присъствено ще се обучават децата от ПГ и учениците от 1 до 4 клас.

Занятията ще се провеждат в съответствие с изготвените от МОН и МЗ Насоки за работа на системата на предучилищното и училищното образование през учебната 2020/ 2021 г. в условията на Ковид – 19.