Информация за учебния процес от 22.03. до 2.04.21 г.

Уважаеми ученици и родители,

Считано от 22.03. до 31.03.2021г. се преустановяват присъствените учебни занятия за всички ученици съгласно приложените заповеди на МЗ и МОН. Редът и организацията на обучението за указания по-горе период, ще бъде от разстояние в електронна среда.