Информация за учебния процес

Първият учебен срок за учениците от начален етап, петокласници и шестокласници приключва на 16.02.2021 г. На 17.02.2021 г. е междусрочна ваканция за учениците от 1-6 клас вкл. Седмокласниците ще бъдат в училище до 17.02.2021 г. вкл., а от 18.02.2021 г. ще учат дистанционно. В училище се връщат петокласниците от 18.02.2021 г. до 2.03.2021 г. Учениците от 6 клас продължават да са в ОРЕС. Вторият учебен срок за всички ученици започва с ново седмично разписание.

Можете да го видите тук: