Информация за 22.11.2020 г.

Уважаеми родители,

Към 22.11.2020 г. в ОУ „Гео Милев“,  с. Белозем няма болни ученици или учители от COVID-19. Продължава карантината на учител от начален етап поради контакт с близък с положителен тест.

Няма карантинирани ученици. Има подадени три заявления от родители за преминаване от присъствено към обучение от разстояние в електронна среда.

Моля, наблюдавайте вашите деца за симптоми на коронавирус, при поява на такива се консултирайте с личен лекар. Не забравяйте да информирате класните ръководители своевременно. Обучението за всички класове е присъствено. Учебният процес е обезпечен с правоспособни учители.

Припомням, че има алтернативи при отсъствие – освен с медицински бележки, всеки ученик има право на три дни по уважителни причини и седем дни с разрешение от директора.

    Моля да ни съдействате, като напомняте на децата да спазват   установените мерки. Маските са задължителни за учениците от 5 до 7 клас.

    Бъдете здрави и вярвайте, че заедно можем да се справим!

    Благодарим на всички родители за подкрепата!