Кампания на „Лев Инс“ с цел превенция на онлайн тормоза и посегателството над деца в Интернет

От „Лев Инс“ информират за предстояща тяхна кампания под мотото „Пази детето в Интернет“. Лица на кампаният са Ивет Горанова, олимпийски шампион по карате и Явор Колев, дългогодишен експерт по киберсигурност.

Кампанията се реализира като социален проект в обществена полза с цел превенция на онлайн тормоза и  защита на децата от рисковете в социалните мрежи. Планирано е изготвените материали да се разпространяват в телевизионните и социалните мрежи по възможно най-широки начини, за да достигнат до повече деца и родители, както и да бъдат проведени разяснителни кампании в училищата с участието на лицата на кампанията.

Цялата информация за проекта вече е налична на сайта на кампанията: https://detetovinternet.bg/