Кампания „Спаси едно дърво“

ОУ „Гео Милев“ стана част от кампанията „Спаси едно дърво“ на сдружение „Активно общество“. Това е четвъртото издание на екологичната кампания, в рамките на която се разполагат кутии за събиране на хартия в обществени сгради, институции и търговски обекти; събира се и се предава за рециклиране непотребна хартия. Наесен се засаждат дръвчета.

През годините „Спаси едно дърво“ разширява обхвата си от град Видин до областно ниво. През първите три издания на кампанията са се събрали над 3 тона хартия и са се засадили над 200 дръвчета. Водено от амбицията за разширяване на дейността на организацията и достигане на кампанията до повече населени места, сдружение „Активно общество“ си поставя грандиозната цел таз годишната кампания да достигне до национален мащаб.

През тази 2017г. кампанията „Спаси едно дърво“ в област Видин ще се реализира като част от Младежки информационно-консултантски център Видин /МИКЦ/ към Министерството на младежта и спорта. Първият етап от кампанията ще бъде и част от събитията на Европейската седмица на младежта 1 – 7 май, реализирани на територията на България.

Етапи на кампанията:

1 – 7 май – разпространяване на кутии за събиране на хартия в обществени сгради и търговски обекти

8 май – 8 юни – предаване на събраната хартия за рециклиране

ноември – засаждане на дръвчета