Карай внимателно!

Инициативата „Карай внимателно, някой те обича!“ се проведе в ОУ „Гео Милев“- село Белозем ! Децата на Белозем ви напомнят, че животът е този, който винаги е с предимство!

Инициативата е организирана от МКБППМН, град Раковски.