Клуб „Млад историк“

Учениците от клуб „Млад историк“ по проект „Твоят час“ с ръководител Мария Мънина се включиха в училищното тържество за 24 май. Маргарита и Габриела бяха водещи на тържеството, а ръководителят на клуба произнесе слово за историята на славянската азбука.