Клуб „Спортни дейности в училище“

Клуб по проект „Твоят час“ с ръководител г-жа Мария Стоева.

Моменти от занятията на клуба по проекта.