Коледна кулинарна изложба

Училищният ученически съвет ежегодно организира конкурси преди Коледа.