Конкурс „Животът на един щъркел“

За  седма поредна година ОУ „Гео Милев“, с. Белозем организира конкурс за рисунка на тема „Животът на един щъркел“.

    ОУ „Гео Милев“, с. Белозем,  Община Раковски, кметство Белозем, читалище „Просвета – 1909“,  Федерация на природозащитните сдружения  „Зелени Балкани“, Католическа църква „Свети Франциск от Асизи“

ОБЯВЯВАТ

МЕЖДУНАРОДЕН  КОНКУРС ЗА ДЕТСКА РИСУНКА

на тема  „Животът на един щъркел“

РЕГЛАМЕНТ

I. Цел

Целта на конкурса е насърчаване на децата за творческа и индивидуална изява. Да открива, популяризира и подпомага развитието на талантливите деца, творческата им изява и лична позиция в областта на изобразителното изкуство.

II. Изисквания

Условия за участие:

 1. Право на участие в конкурса имат деца и ученици от 5 до 18-годишна възраст от училища, извънучилищни звена, читалища, клубове, школи и др.
 2. Рисунките да бъдат по един брой за автор.
 3. Формат 35/50.
 4. Техники – ограничения няма.
 5. На гърба на всяка рисунка да има следната информация:
  1. Трите имена на детето/ученика;
  2. Възраст;
  3. Адрес, телефон на учебното заведение/школа, клуб или на ученика;
  4. Име на преподавателя;
  5. Телефон за кореспонденция
 6. Класирането ще се извърши в три възрастови групи

Първа възрастова група – от 5 до 9 години

Втора възрастова група – от 10 до 14 години

Трета възрастова група – от 15 до 18 години

 • Рисунките  НЕ се връщат.

Краен срок за изпращане на творбите: 26 април 2024 г.

НАГРАДИ:

Три големи награди в трите възрастови групи и награди за второ и трето място в трите групи. Участие на класираните на първо място в специално събитие по време на Фестивала на Белия щъркел в с. Белозем, който традиционно се провежда през м. май всяка година.

Най-добрите рисунки ще бъдат представени на изложба по време на фестивала.

Специални награди, осигурени от ОУ „Гео Милев”, с. Белозем, Община Раковски и Федерация на природозащитните сдружения „Зелени Балкани“.

Отчитането на конкурса ще бъде оповестено през м. май 2024 г. по време на фестивала на Белия щъркел в с. Белозем,  в сайта на ОУ „Гео Милев“, с. Белозем и на Фейсбук страницата на училището.

Всеки участник трябва да попълни и изпрати:

 • Декларация за съгласие на родителите  – да се разпечата и подпише;
 • Декларацията за съгласие на родителите се изпраща по пощата, заедно с рисунката в един общ плик на адрес: с. Белозем, обл. Пловдив,  ул. „ Родопи” № 40, ОУ „Гео Милев”. 

За контакт и повече информация:

Мария Благоева – координатор, тел.: 0897478220

УСПЕХ!

2021/ 2022 година

За  пета поредна година ОУ „Гео Милев“, с. Белозем организира конкурс за рисунка на тема „Животът на един щъркел“.

ОУ „Гео Милев“, с. Белозем,  Община Раковски, кметство Белозем, читалище „Просвета – 1909“, Федерация на природозащитните сдружения  „Зелени Балкани“

ОБЯВЯВАТ

МЕЖДУНАРОДЕН  КОНКУРС ЗА ДЕТСКА РИСУНКА

на тема  „Животът на един щъркел“

РЕГЛАМЕНТ

I. Цел

Целта на конкурса е насърчаване на децата за творческа и индивидуална изява. Да открива, популяризира и подпомага развитието на талантливите деца, творческата им изява и лична позиция в областта на изобразителното изкуство.

II. Изисквания

Условия за участие:

 1. Право на участие в конкурса имат деца и ученици от 5 до 18-годишна възраст от училища, извънучилищни звена, читалища, клубове, школи и др.
 2. Рисунките да бъдат по един брой за автор.
 3. Формат 35/50.
 4. Техники – ограничения няма.
 5. На гърба на всяка рисунка да има следната информация:
  1. Трите имена на детето/ученика;
  1. Възраст;
  1. Адрес, телефон на учебното заведение/школа, клуб или на ученика;
  1. Име на преподавателя;
  1. Телефон за кореспонденция
 6. Класирането ще се извърши в три възрастови групи

Първа възрастова група – от 5 до 9 години

Втора възрастова група – от 10 до 14 години

Трета възрастова група – от 15 до 18 години

 • Рисунките не се връщат.

Краен срок за изпращане на творбите: 25 април 2022 г.

НАГРАДИ:

Три големи награди в трите възрастови групи и награди за второ и трето място в трите групи. Участие на класираните на първо място в специално събитие по време на Фестивала на Белия щъркел в с. Белозем, който традиционно се провежда през м. май всяка година.

Най-добрите рисунки ще бъдат представени на изложба по време на фестивала.

Специални награди, осигурени от ОУ „Гео Милев”, с. Белозем, Община Раковски и Федерация на природозащитните сдружения „Зелени Балкани“.

Отчитането на конкурса ще бъде оповестено през м. май 2022 г. по време на фестивала на Белия щъркел в с. Белозем,  в сайта на ОУ „Гео Милев“, с. Белозем и на Фейсбук страницата на училището.

Всеки участник трябва да попълни и изпрати:

 • Декларация за съгласие на родителите  – да се разпечата и подпише;
 • Декларацията за съгласие на родителите се изпраща по пощата, заедно с рисунката в един общ плик на адрес: с. Белозем, обл. Пловдив,  ул. „ Родопи” № 40, ОУ „Гео Милев”. 

За контакт и повече информация:

Мария Благоева – координатор, тел.: 0897478220

УСПЕХ!

2020/ 2021 година

ОУ „Гео Милев“, с. Белозем,  Община Раковски, кметство Белозем, читалище „Просвета – 1909“, Федерация на природозащитните сдружения  „Зелени Балкани“

ОБЯВЯВАТ

МЕЖДУНАРОДЕН  КОНКУРС ЗА ДЕТСКА РИСУНКА

на тема  „Животът на един щъркел“

РЕГЛАМЕНТ

I. Цел

Целта на конкурса е насърчаване на децата за творческа и индивидуална изява. Да открива, популяризира и подпомага развитието на талантливите деца, творческата им изява и лична позиция в областта на изобразителното изкуство.

II. Изисквания

Условия за участие:

 1. Право на участие в конкурса имат деца и ученици от 5 до 18-годишна възраст от училища, извънучилищни звена, читалища, клубове, школи и др.
 2. Рисунките да бъдат по един брой за автор.
 3. Формат 35/50.
 4. Техники – ограничения няма.
 5. На гърба на всяка рисунка да има следната информация:
  1. Трите имена на детето/ученика;
  1. Възраст;
  1. Адрес, телефон на учебното заведение/школа, клуб или на ученика;
  1. Име на преподавателя;
  1. Телефон за кореспонденция
 6. Класирането ще се извърши в три възрастови групи

Първа възрастова група – от 5 до 9 години

Втора възрастова група – от 10 до 14 години

Трета възрастова група – от 15 до 18 години

 • Рисунките не се връщат.

Краен срок за изпращане на творбите: 25 април 2022 г.

НАГРАДИ:

Три големи награди в трите възрастови групи и награди за второ и трето място в трите групи. Участие на класираните на първо място в специално събитие по време на Фестивала на Белия щъркел в с. Белозем, който традиционно се провежда през м. май всяка година.

Най-добрите рисунки ще бъдат представени на изложба по време на фестивала.

Специални награди, осигурени от ОУ „Гео Милев”, с. Белозем, Община Раковски и Федерация на природозащитните сдружения „Зелени Балкани“.

Отчитането на конкурса ще бъде оповестено през м. май 2022 г. по време на фестивала на Белия щъркел в с. Белозем,  в сайта на ОУ „Гео Милев“, с. Белозем и на Фейсбук страницата на училището.

Всеки участник трябва да попълни и изпрати:

 • Декларация за съгласие на родителите  – да се разпечата и подпише;
 • Декларацията за съгласие на родителите се изпраща по пощата, заедно с рисунката в един общ плик на адрес: с. Белозем, обл. Пловдив,  ул. „ Родопи” № 40, ОУ „Гео Милев”. 

За контакт и повече информация:

Мария Благоева – координатор, тел.: 0897478220

УСПЕХ!

За поредна година ОУ „Гео Милев“, с. Белозем организира конкурс за рисунка на тема „Животът на един щъркел“.

ОУ „Гео Милев“, с. Белозем,  Община Раковски, Католическа църква „Свети Франциск от Асизи“ в европейското село на Белия щъркел, с. Белозем,  кметство с. Белозем, Федерация на природозащитните сдружения  „Зелени Балкани“

обявяват

МЕЖДУНАРОДЕН  КОНКУРС ЗА ДЕТСКА РИСУНКА

на тема:

„Животът на един щъркел“

РЕГЛАМЕНТ

I. Цел

Целта на конкурса е насърчаване на децата за творческа и индивидуална изява. Да открива, популяризира и подпомага развитието на талантливите деца, творческата им изява и лична позиция в областта на изобразителното изкуство.

II. Изисквания

Условия за участие:

 1. Право на участие в конкурса имат деца и ученици от 5 до 18-годишна възраст от училища, извънучилищни звена, читалища, клубове, школи и др.
 2. Рисунките да бъдат по един брой за автор.
 3. Формат 35/50
 4. Техники – ограничения няма.
 5. На гърба на всяка рисунка да има следната информация:
 6. Трите имена на детето/ученика;
 7. Възраст;
 8. Адрес, телефон на учебното заведение/школа, клуб или на ученика;
 9. Име на преподавателя;
 10. E-mail за кореспонденция
 11. Класирането ще се извърши в три възрастови групи

Първа възрастова група – от 5 до 9 години

Втора възрастова група – от 10 до 14 години

Трета възрастова група – от 15 до 18 години

 • Рисунките не се връщат

Краен срок за изпращане на творбите: 24 април 2021 г.

Награди:

Три големи награди в трите възрастови групи и награди за второ и трето място в трите групи. Участие на победителите в специално събитие по време на Фестивала на Белия щъркел в с.Белозем, който традиционно се провежда през м. май всяка година.

Най-добрите рисунки ще бъдат представени на изложба по време на фестивала.

Специални награди, осигурени от ОУ „Гео Милев” с. Белозем, Община Раковски, Католическа църква „Свети Франциск от Асизи”  и Федерацияна природозащитни сдружения „Зелени Балкани“.

Отчитането на конкурса ще бъде оповестено през м. май 2021 г. по време на фестивала на Белия щъркел в с. Белозем и в сайта на ОУ „Гео Милев“, с. Белозем

Всеки участник трябва да попълни и изпрати следните материали:

 • Апликационна форма (word) – попълнена в Times New Roman – 12.
 • Декларация за съгласие на родителите (pdf.) – да се разпечата, подпише, сканира и изпрати обратно на посочения мейл адрес;
 • Апликационната форма и декларацията за съгласие на родителите се изпраща на мейл адрес: soubelozem@abv.bg
 • Оригиналните рисунки да се изпращат по пощата на адрес: с. Белозем, обл. Пловдив,  ул. „ Родопи” № 40, ОУ „Гео Милев”. 
 • 1 любими снимки на участника, необходими за представянето на сайта и страницата на училището (jpg. или png.)

За контакт и повече информация:

Диана Генова, тел.: 0894 67 48 06, e-mail: soubelozem@abv.bg

Успех!

Необходимите документи може да изтеглите от тук:

РЕГЛАМЕНТ Животът на един щъркелИзтегляне

Апликационна формаИзтегляне

Декларация за съгласие родителиИзтегляне

РИСУНКИ 2021 ГОДИНА

При нас пристигна първата рисунка за конкурса „Животът на един щъркел“, организиран от ОУ „Гео Милев“, с. Белозем!Рисунката е нарисувана от Даяна Ангелова Кроснева на 5 год от ПГ към БУ „Христо Ботев“ – гр. Торент, Испания. Пожелаваме успех на малката ни участничка!

 

Даяна Кроснева, 5 години, Испания

Пресияна Пенчева е родена на 16.11.2015 година в гр. Плевен. От 2019 година посещава редовно Детска градина „Слънце”в гр. Левски. През настоящата учебна година печели сребърен медал  в състезание Многознайко-  „Обичам да смятам” II кръг. Освен към математиката Пресияна има интерес и към изобразителното изкуство. За първи път участва в конкурс за детска рисунка с творбата „Белоземски щъркелници”.

 

 

 

 

 

 

 

„Белоземски щъркелници“ – Пресияна Пенчева

 

ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА В ОУ „Д-Р ПЕТЪР БЕРОН“, ГРАД ПЛОВДИВ

Подготвителната група е създадена преди 10 години в ОУ ”Д-р Петър Берон”, гр. Пловдив. В нея се обучават 24 деца на възраст 5 и 6 год. Групата е полудневна. Не се помещава в основната сграда на училището и това е един от плюсовете. Самостоятелна, с две големи стаи , санитарен възел, гардеробна, интерактивни дъски, компютър

 Подготвителната група възпитава адаптивни и любознателни личности в условията на постоянни социални, икономически и технологични промени на 21 век. Ключовата дума за успех са да създаваме и обучаваме ученици с креативност, работа в екип , критично мислене и комуникативност, дигитална и техническа грамотност.  

Децата от групата са много инициативни, обичат изявите и тържествата, участват в конкурси и олимпиади, които са характерни за тази възраст всяка година.

Въпреки епидемиологичната обстановка в страната детското желание за изяви и участие не спира. До момента участват с рисунки на : Национален конкурс за рисунка „Рецептите на баба”, организиран от Асоциацията за развитие на изкуствата, конкурс „Картичката за мама”, от Издателство Просвета за международния ден на жената, конкурс –национална изложба „Свети Трифон Зарезан”. С огромно желание и с хъс за победа за първа година взимаме участие и в Международния конкурс за детска рисунка „Животът на един щъркел”. 

 • Подготвителна група към ОУ „Д-р Петър Берон“, град Пловдив


Александър Найденов Велчев- 6г.Теодора Димитрова Димитрова – 6г.
Стоян Миленов Богунски – 6г.
Михаил Димитров Драганов – 5 г.
Александър Стоянов Русков – 5 г.
Александър Александров Попов – 6 г.
Виктория Шалапатова – 6 г.


 

 

 

Виктория Недялкова Катранджиева – 5 г.

 

 

 

 

 

 

 

 

Иван Николов Пеев – 6 г.

 

 

 

Четвърта А група на ДГ „Осми март“ – гр. Пловдив 

Казвам се Невена и съм от гр. Пловдив.

На 7 години съм и ходя в ДГ “Осми март“ в  4А група. Там играем и учим интересни неща за природата и животните. Имам братче на име Влади, който е на 4 годинки. Обичам да рисувам, да танцувам и да пея. С братчето ми Влади често играем на различни игри. Много обичам и игрите в парка с приятелите ми от детската градина.

Казвам се Ирина Ивайлова Куюмджиева

Скоро ще стана на 7 години. Живея в град Пловдив с мама и тате. Обичам да плувам, да карам колело и ролери. Обичам да си играя с моите приятели -Цвети, Мони, Вени, Краси и Кали. През есента ще бъда ученичка. Обичам да ям бананов кекс с кисело мляко. Любимият ми филм е „Сам вкъщи“, както и за мечето Падингтън. Много ми харесва да правя картички, да рисувам и смятам.

Казвам се Калина Костадинова Атанасова.

Родена съм на 28.10.2014 г. в град Пловдив. През 2017 г.бях приета в ДГ “Осми март“, която посещавам и до днес. В моята детска градина получавам много знания, придобивам умения, пея, танцувам и играя с добри приятели. Обучават ме и ме възпитават прекрасни преподаватели, за което много им благодаря. Аз съм ученолюбиво и любознателно дете, обичам да пея и танцувам, но най-много обичам да рисувам.

Казвам се Виктория Николаева Папазова, на 6 години от град Пловдив. Възпитаничка съм на ДГ “Осми март“. През свободното си време обичам да карам колело, ролери и тротинетка, ако времето е хубаво. Също така обичам да гледам телевизия. Имам по-малко братче на име Мартин, което много обичам, но и много се караме. Интересни са за мен птиците и природата, а любимото ми занимание  е да рисувам.

Аз съм Тодор Хаджимински и съм почти на 7 години.

Живея в град Пловдив. Уча в детска градина „Осми март“ и съм в 4А група. Моите учителки се казват госпожа Бойчева и госпожа Димитрова. От тях научавам много интересни неща за животните – къде живеят, с какво се хранят, как да се грижим за тях. Тази година ми предсои да започна 1 клас в училище. Много обичам да рисувам, също така да играя и футбол.

Казвам се Мария Стоилова Стоилова на 7 годинки.Редовно посещавам ДГ“Осми март“.Моа да смятам до 20 и познавам буквите.Нямам търпение да се науча да чета.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Казвам се Зара Александрова Цветкова на 6 години от Пловдив.Възпитаничка съм на ДГ “Осми март“,

обичам много да пея, да танцувам, да правя различни нови неща. Имам сестра близначка ,с която много се разбирам.

Име на творбата:Животът на един щъркел

 

Лара Петрова Гледачева на 6 години,Възпитаничка съм на ДГ “Осми март“обичам много животните и съм много любознателна,непрекъснато задавам въпроси и се интересувам.

 

 

 Име на творбата: Животът на един щъркел

Ивайла Енчева Тодорова на 6 години от Пловдив,Възпитаничка съм на ДГ “Осми март“много обичам да рисувам. Искам да стана художник. Обичам да играя като всяко дете .Обичам да карам колело и да излизам с приятелки в парка. Имам село и там ходя всяка седмица.

 

 

 

Име на творбата: Животът на един щъркел

 

 

 

 Аз съм Симона Михайлова Барзова на 5 години от трета група при  126 ДГ „Тинтява“ град София,

занимавам се с рисуване и участвам редовно в различни конкурси.Танцувам Латино танци , обичам да съм на сцена.Покрай по-голямата си сестра свиря и на пиано.

Име на творбата: „Щъркелче“

 

 

Петя Добромирова Димитрова на 10 години от град Русе,

Много обичам да рисувам и имам множество награди от национални и международни конкурси. Рисунките ми са печелили призови места и са били част от изложби в Япония, Индия, Бангладеш, Иран, Израел, Беларус, Украйна, Русия, Испания, Великобритания, Швейцария, САЩ и др.Носител съм на голямата награда от XVI Световен конкурс за детска рисунка с хайку на тема „Спортове“ – София, 19.09.2020 г. Конкурсът се организира на всеки две години от 1990 г. от Фондация за образование, изкуство и междукултурен обмен JAL (Япония), съвместно с японските авиолинии. В престижното състезание участваха деца от 5 до 15 г. от 41 държави. Рисунката ми е отпечатана на картички, публикувана в луксозен албум и показвана по развлекателната програма за „Боинг 787“. 

Име на творбата: Щъркели

 

 

Аз съм Иван Иванов Сирмов на 9 години от Основно училище“Васил Петлешков“ град Пловдив.Ученик съм в 3-ти „а“ клас. В свободното си време обичам да чета книги и енциклопедии.Обичам животните и се интересувам от техния начин на живот.

 

 

Име на творбата:Ежедневието на щъркела

Казвам се Моника Петрова Апостолова на  9 години от Основно училище“Васил Петлешков“ град Пловдив.  Любимият ми предмет в училище е математиката,но обичам да рисувам.Тренирам карате,а в свободното си време обичам да разхождам кученцето ми и да карам ролери.

 

 

Име на творбата:Семейство щъркели

Казвам се Евтима Николаева Димитрова на 9 години съм и уча в Основно училище“Васил Петлешков“ град Пловдив. Обичам животните и непрекъснато се интересувам от тях. Това което ме впечатлява в живота на щъркелите е,че и те като хората градът семейства за което се грижат всеотдайно.

 

 

 

 

 

 

 

 

Име на творбата:Щъркелово семейство

Казвам се Михаела Христова Младенова на 9 години съм и уча в Основно училище“Васил Петлешков“ град Пловдив.Родена съм в Испания,но живея и уча в Пловдив.В свободното си време обичам да рисувам и чета за животните,мама е ветеринарен лекар и непрестанно помагам докато работи.

 

 

Име на творбата:Ежедневието на щъркела

Казвам се Виктория Христова Младенова на 9 години съм и уча в Основно училище“Васил Петлешков“ град Пловдив.Родена съм в Испания,но живея и уча в Пловдив.Мама е ветеринарен лекар и не преставам да помагам когато работи.

Име на творбата:Ежедневието на щъркела

 

 

 

Казвам се Никол Цветомирова Гъркова на 7 години съм от град Пловдив. Уча в Основно училище“Васил Левски“. Родена съм на 21.06.2013г. в град Пловдив.Обича да рисува и дори посещава уроци по рисуване за да усъвършенства своя талант.

Име на творбата:Надежда за нов живот

 

Казвам се Тодор Иванов Поповски на 8 години съм,роден съм и уча в град Пловдив в училище СУ“Св.Константин-Кирил Философ“. Непрестанно гледам филми за животни и чета енциклопедии. Обичам да рисувам с моливи.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Казвам се Преслава Пламенова Пенчева и съм на 5 години уча в ДГ“В.Терешкова“ град Батановци.Аз съм третото дете в нашето голямо семейство.Обичам да рисувам и да пея.Вече имам няколко грамоти от конкурси за рисунка.

 

 

Име на творбата:Отново у дома

 

Казвам се Елена Гьорева и съм на 17 години от град Пловдив. Рисувам може би от както се помня, дори и да не съм го приемала винаги далеч толкова сериозно. Предполагам, че средата, в която израснах – в дом, накичен от картини, със сигурност е изиграла своята роля. Дори и под съзнателна. Бих казала, че съм се заучила от там да се опитвам да гледам по естетически начин на нещата, дори и когато те представляват илюстрация, по-скоро предназначена за детска книжка, а не някоя крайно сериозна, изпълнена с технични особености, картина.

 

 

Име на творбата: „Вестителят на пролетта“

 

Казвам се Семаат Айдън Мехмед на 17 години съм ,уча в НУПИД“Акад. Дечко Узунов“ гр.Казанлък.От 2017г. се обучавам в това училище,активно присъствам на „Планери“ в района на гр.Казанлък .

 

 

 

 

 

 

 

Име на творбата: “ Завинаги заедно“

 

 

 

 

 

Казвам се Маги Желева Колева на 6 години,посещавам ДГ”Мирослава” гр. Пловдив в четвърта възрастова група.Обичам да рисувам, имам оригинални творчески идеи и атрактивен усет към цветовете. Обичам щъркелите и ходя със семейството си  да ги наблюдавам. Участвала съм в  редица инициативи в ДГ и извън нея, свързани с опазване на природата и формиране на екологична култура. С желание участвам в конкурси за детска рисунка.

 

 

Име на творбата: „Животът на един щъркел – „Отново у дома!”

 

Казвам се Мария Росенова Колева на 7 годинки съм и посещавам ДГ”Мирослава”, гр.Пловдив четвърта възрастова група.Обичам  щъркелите, природата, опазвам я и я  пресъздавам в своите рисунки. Участвам в редица конкурси за детска рисунка.

 

 

Име на творбата: „Животът на един щъркел !”  „Лети, лети, Щърко!”

 

Казвам се Любов Добринова Катеринска на 6 годинки съм и посещавам ДГ”Мирослава” гр. Пловдив в четвърта възрастова група. Обичам да рисувам, да играя и да наблюдавам природата. Проявявам творчество и въображение при пресъздаване на  различни обекти с различни техники и материали. Имам вкус към цветовете и техните красиви съчетания. Обичам да рисува щъркелите и всички животни.

 

 

 

 

 

 

 

 

Име на творбата: „Животът на един щъркел – „Пролет!”

 

Казвам се Диана Даниел Ставрева на 7 годинки съм посещавам ДГ”Мирослава” гр. Пловдив в четвърта възрастова група.Обичам да наблюдавам природата и да я изобразява. Имам ярко чувство за цветова хармония, движение и форма на обектите. Проявявам креативност и въображение във всяка дейност, като винаги оставям своя неповторим почерк.

 

 

Име на творбата: „Животът на един щъркел – „Щъркеловото семейство”

 

Казвам се Александър Петров Кънев,на 5 годинки съм и посещавам ДГ“Перуника“ град Пловдив. Обичам да рисувам и да играя с конструктори. 

 

 

Име на творбата: „Щъркел“

Казвам се Алим Юревич Бъшляга,на 5 години съм.Посещавам ДГ“Перуника“ гр.Пловдив.Обичам да рисувам и апликирам в  свободното си време.

Име на творбата: „Щъркелче“

Казвам се Венилин Димитров Димитров на 5 години съм  и посещавам ДГ“Перуника“ гр.Пловдив.Обичам да редя пъзели,да спортувам и да рисувам.

 

 

Име на творбата:“Щъркел и пънче“

Казвам се Елена Василева Кръстева на 7 години съм и посещавам ДГ“Перуника“ гр.Пловдив. Обичам да рисувам и имам свой виждания.

 

 

Име на творбата:“Пролетни подаръци“

Казвам се Калоян Красимиров Чукалов на 7 години съм и посещавам ДГ“Перуника“ гр.Пловдив. Проявявам интерес към рисуването и подреждането на пъзел.

 

 

Име на творбата:“Ново начало“

Казвам се Красимир Радославов Минков на 5 години съм и посещавам ДГ“Перуника“ гр.Пловдив.Обичам да рисувам и да работя с конструктор.

Име на творбата:“Щъркел“

Казвам се Мария Станимирова Янева на 6 години съм и посещавам ДГ“Перуника“ гр.Пловдив. Обичам творческите дейности.

 

 

Име на творбата:“Щъркелите и пролетта“

Казвам се Никол Даниелова Стефанова на 5 години съм и посещавам ДГ“Перуника“ гр.Пловдив.Имам батко, който ходи на училище. Много обичаме да рисуваме и да пишем. Като порасна голяма ще стана фризьорка.

 

 

Име на творбата:“Животът на един щъркел“

Казвам се Теодора Венциславова Димитрова на 7 години съм и посещавам ДГ“Перуника“ гр.Пловдив.Моето любимо нещо е да рисувам.

 

 

Име на творбата:“ Предвестник на пролетта“

 

 

Казвам се Мелани Йонкова Йонкова на 5 години,родена съм на 30.07.2015г. в град Габрово.Посещавам ДГ“Дъга“ гр.Габрово. Рисувам от 3 годишна в  школа“Елиза Арт“. Играя народни танци в ДФА“ГАБРОВЧЕ“ и тренирам спортна гимнастика.

 

 

Име на творбата:“Щърко шарен“

 

Казвам се Теодор Захариев Налбантов на 10 години от град Габрово.Уча в НУ“Васил Левски“ и съм в трети клас.Посещавам школа“Елиза Арт“. Любим предмет „Човек и общество“,защото там изучавам за животните.Обичам да чета енциклопедии свързани с животните.От 5 годишен тренирам плуване и ходя по състезания.

Име на творбата“Пролетни приятели“

 

 Казвам се Саша Венкова Симеонова на 10 години,родена в гр.Габрово на 16.02.2011г. Ученичка в 3 клас в ОУ „Ран босилек“ – гр.Габрово. Рисувам от съвсем малка, а от две години посещава школа „Елиза арт“, където се обучавам при талантливата габровска художничка Елиза Ковачева – Цокова. Освен с рисуване, се занимавам с баскетбол. Мечтая да имам куче и Youtube канал с много последователи.

Име на творбата: „Щъркелова забава“

 

Казвам се Димитър Емилиян Митев на 6 години,посещавам ДГ „Слънце“ – Габрово.Роден съм в  гр.София. Посещавам школа „Елиза Арт“. От малък имам влечение към рисуването. Обичам да рисувам с бои, моливи и пастели. Любима тема – коли и извънземни. Много добре се справям с прерисуване на различни обекти и имам интересен поглед към сободните теми, разчитайки изцяло на въображението си.

Име на творбата: „Щъркел“

Казвам се Радост Косева. Посещавам редовно ЦДГ „Мики Маус“ – с. Враниловци, където активно взимам участия в творческите дейности – рисуване, танци и актьорско майсторство. От 2 месеца посещавам габровската школа по изобразително изкуство – „Елиза Арт“ с преподавател Елиза Ковачева- Цокова.

Име на творбата:“Щъркел“

Казвамсе Надежда Даниелова Маринова,на 8 години съм .Редовно посещавам школа“Елиза Арт“ град Габрово.

име на творбата:“Ученолюбивия щъркел“

Казвам се Дейвид Пламенов Цонев,на 10 гидни съм.Редовно посещавам школа „Елиза Арт“ град Габрово.

Име на творбата:“Животът на един щъркел“

Казвам се Николета Пламен Дамянова на 7 години съм.Редовно посещавам школа“Елиза Арт“ град Габрово.

 

 

 

Име на творбата:“Полет към юга“

Казвам се Теодора Велизарова Попминкова на 10 години съм.Редовно посещавам школа“Елиза Арт“ град Габрово.

Име на творбата:“Семейство щъркелчета“

Казвам се Александра Красимирова Минчева,на 8 години съм и редовно посещавам школа „Елиза Арт“ град Габрово.

 

 

Име на творбата:“Полет на щъркел“

Казвам се Даниел Кунев Кунев на 7 години съм и редовно посещавам школа „Елиза Арт“ град Габрово.

Име на творбата:“На разходка в езерото“

Казвам се Александра Цветомирова Русинова на 5 годинки съм и редовно посещашам школа“Елиза Арт“ град Габрово.

 

 

 

Име на творбата:“Семейство щъркели“

КАзвам се Камен Кръстев Митев,на 9 години съм и редовно посещавам школа „Елиза Арт“ град Габрово.

Казвам се Йорданка Георгиева Захариева,на 8 години съм и редовно посещавам школа „Елиза Арт“ град Габрово.

Казвам се Михаела Даниелова Пенчева,на 12 години и редовно посещавам школа „Елиза Арт“ град Габрово.

 

Казвам се Ивайло Иванов Ганев,на 7 години съм и редовно посещавам школа „Елиза Арт“ град Габрово.

Казвам се Андреа Андреева Хотиишка,на 11 години съм и редовно посещавам школа“Елиза Арт“ град Габрово.

 

 

 

Казвам се Христиана Любомирова Стефанова,на 6 години съм и редовно посещавам школа“Елиза Арт“ град Габрово.

 

 

 

 

 

 

 

 

Казвам се Кристина Стефанова,на 5 години съм и редовно посещавам школа“Елиза Арт“ град Габрово.

 

 

 

 

 

 

 

 

Казвам се Дария Минкова,на 9 години съм и редовно посещавам школа „Елиза Арт“ град Габрово.

 

 

 

 

 

 

 

 

Казвам се Йоана Димитрова,на 8 години съм и редовно посещавам школа“Елиза Арт“ град Габрово.

 

 

 

 

 

 

 

 

Казвам се Славка Наскова Гайтанджиева,на 12 години съм . Редовно посещавам ОБУ“Пенчо Славейков“ град Пловдив.

 

 

 

 

 

 

 

Казвам се Теменужка Фанкова Ангелова,на 12 годни съм и редовно посещавам ОБУ“Пенчо Славейков“ град Пловдив.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Казвам се Самуил Станимиров Петров, на 8 години съм и редовно посещавам Начално базово училище“Михаил Лъкатинк“ град Бургас.

 

 

 

 

 

 

 

Казвам се Александра Димитрова Стефанова,на 8 години съм и редовно посещавам Начално базово училище“Михаил Лъкатинк“ град Бургас.

 

 

 

 

 

 

 

Казвам се Ивета СЛавова Ангелкова,на 8 години съм и редовно посещавам Начално базово училище“Михаил Лъкатинк“ град Бургас.

 

 

 

 

 

 

 

Казвам се Адриана Станиславова Лазарова,на 8 години съм и редовно посещавам Начално базово училище“Михаил Лъкатинк“ град Бургас.

 

 

 

 

 

 

 

Казвам се Александра Красимирова Минчева,на 8 години съм и редовно посещавам ОУ“Неофит Рилски“ град Габрово.

 

 

 

 

 

 

 

КАзвам се Алики Милош Ковачевич,на 13 години съм и редовно посещавам 139  ОУ“Захарий Круша“ град София.

 

 

 

 

 

 

 

Казвам се Емил Радославов Ников,на 11 години съм и редовно посещавам ОУ“Йордан Йовков“ град Каварна.

 

 

 

 

 

 

 

Казвам се Деспина Петрова Николова,на 11 години съм и редовно посещавам 143 ОУ“Г.Бенковски“ град София.

 

 

 

 

 

 

 

Казвам се Наталия Петрова Гуджерова,на 11 години съм и рещавам ОУ“Христо Смирненски“ град Раковски.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАзвам се Нанси Юлиянова Кисова,на 11 години съм и редовно посещавам ОУ“Христо Смирненски“ град Раковски.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Казвам се Красен Стефанов Цветков,на 7 години съм и редовно посещавам студио“Рениарт“ град Монтана.

 

 

 

 

 

 

 

 

Казвам се Никол Цветославова Димитрова,на 11 години съм и редовно посещавам студио“Рениарт“ град Монтана.

 

 

 

 

 

 

 

Казвам се Стефани Георгиева Емилиянова,на 12 години съм и редовно посещавам студио“Рениарт“ град Монтана.

 

 

 

 

 

 

 

Казвам се Христина Христова Петрова,на 8 години съм и редовно посещавам студио“Рениарт“ град Монтана.

 

 

 

 

 

 

 

 

Казвам се Никол Пламенова Александрова,на 7 години съм и редовно посещавам студио“Рениарт“ град Монтана.

 

 

 

 

 

 

 

Казвам се Севал Джемал Кемал,на 11 години съм и редовно посещавам студио“Рениарт“ град Монтана.

 

 

 

 

 

 

 

 

Казвам се Виктор Олег Нестеренко,на 12 години съм и редовно посещавам СУ“Свети Патриарх Евтимий“.

 

 

 

 

 

 

 

Казвам се Карина Димитрова Димитрова,на 12 години съм и редовно посещавам СУ“Свети Климент Охридски“ град Добрич.

 

 

 

 

 

 

 

Казвам се Денис Еди Мензилджиян,на 10 години съм и редовно посещавам ОУ“Яне Сандански“ град Пловдив.

 

 

 

 

 

 

 

Казвам се Денислав Георгиев Узунов,на 11 години съм и редовно посещавам СУ“Свети Патрианр Евтимий“ град Пловдив.

 

 

 

 

 

 

 

 

Казвам се Ирена Христофорова Хубанова,на 5 години съм и редовно посещавам ДГ“Радост“ град Габрово.

 

 

 

 

 

 

 

Казвам се Орлин Боянов Куманов,на 8 години съм и редовно посещавам СУ“Св.Климент Охридски“ град Варна.

 

 

 

 

 

 

 

Казвам се Михаела Даниелова Дончева,на 5 години съм и редовно посещавам ДГ“Радост“ град Габрово.

 

 

 

 

 

 

 

 

Казвам се Василена Чавдарова Калина,на 17 години съм и редовно посещавам МГ“Академик Кирил Попов“ град Пловдив.

 

 

 

 

 

 

 

 

Казвам се Росица Валентинова Паунова,на 14 години съм и редовно посещавам СУ“Христо Смирненски“

 

 

 

 

 

 

 

 

Казвам се Златка  Анкова Атансова,на 18 години съм и редовно посещавам ПГ“Златю Бояовджиев“ град Брезово.

 

 

 

 

 

 

 

 

Казвам се Мима Анкова Атанасова,на 15 години съм и редовно посещавам ПГ“Златю Бояовджиев“ град Брезово.

 

 

 

 

 

 

 

 

Казвам се Димитър Георгиев Апостолов,на 9 години съм и редовно посещавам ОУ“Св.Св.Кирил и Методий“ село Марково.

 

 

 

 

 

 

 

 

Казвам се Димитър Димов Джуров,на 5 години съм и редовно посещавам ДГ“Детелина“ град Дряново.

 

 

 

 

 

 

 

 

Казвам се София Каменова Йочкова,на 7 години съм и редовно посещавам ДГ“Чайка“ град Пловдив.

 

 

 

 

 

 

 

Казвам се Павел Динков Николов,на 8 години съм и редовно посещавам ОУ“Димитър Талев“ град Пловдив.

 

 

 

 

 

 

 

Казвам се Каролина Мария Хемптън,на 12 години съм и посещавам ОУ“Елин Пелин“ град Пловдив.

 

 

 

 

 

 

 

 

Казвам се Станислава Христова,посещавам редовно ОУ“Димитър Талев“ град Пловдив.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Казвам се Александър Руменов Касабов,на 8 години съм и

редовно посещавам ОУ“Неофит Рилски“ село Ягодово,област Пловдив.

 

 

 

 

 

 

 

Казвам се Габриела Колева,на 8 години съм и редовно посещавам ОУ“Неофит Рилски“ село Ягодово,област Пловдив.

 

 

 

 

 

 

 

Казвам се Христиана Николаева Пурнарова,на 8 години съм и редовно посещавам ОУ“Неофит Рилски“ село Ягодово,област Пловдив.

 

 

 

 

 

 

 

 

Казвам се Елия Рангелова Даскалова,на 9 години съм и редовно посещавам ОУ“Димитър Талев“ град Пловдив.

 

 

 

 

 

 

 

 

Казвам се Антраниг Армен Такварян,на 6 години съм и посещавам ДГ“Бърборино“124 град София.

 

 

 

 

 

 

 

Казвам се Жаклин Христова Филипова,на 7 години съм и редовно посещавам 108ДГ“Детско царство“-филиал град София.

 

 

 

 

 

 

 

Казвам се Зорница Живкова Джурджева от ОУ“Иван Вазов“ град Бургас.

 

 

 

 

 

 

 

Казвам се Симеон Александров Панайотов,на 6 години и посещавам СУ“Христо Ботев“ град Карнобат.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Казвам се Димитър Светославов Ангелов,на 8 години съм и посещавам СУ“Христо Ботев“ град Карнобат.

 

 

 

 

 

 

 

Казвам се Алекс Ахмед Акуб,на 8 години съм и редовно посещавам СУ“Христо Ботев“ град Карнобат.

 

 

 

 

 

 

 

Казвам се Галина Станимирова Петрова,на 8 години съм и посещавам СУ“Христо Ботев“ град Карнобат.

 

 

 

 

 

 

 

Казвам се Галена Генчева Митева,на 8 години съм и редовно посещавам СУ“Христо Ботев“ град Карнобат.

 

 

 

 

 

 

 

Казвам се Мария Иванова Димитрова,на 7 години съм и посещавам СУ“Христо Ботев“ град Карнобат.

 

 

 

 

 

 

 

Казвам се Светлозар Георгиев Шишманов,на 6 години съм и редовно посещавам ДГ“Чучулига“ град Пловдив.

 

 

 

 

 

 

 

Стефания Николай Дамянова,на 5 години съм и редовно посещавам ДГ“Чучулига“ град Пловдив.

 

 

 

 

 

 

 

КАзвам се Тина Петрова Василева,на 6 години съм и посещавам ДГ“Чучулига“ град Пловдив.

 

 

 

 

 

 

 

Казвам се Мия Пламен Янков,на 6 години съм и посещавам ДГ“Чучулига“ град Пловдив.

 

 

 

 

 

 

 

Казвам се Натали Иванова Стоянова,на 6 години съм и посещавам ДГ“Чучулига“ град Пловдив.

 

 

 

 

 

 

 

Казвам се Крисия Любомирова Генова,на 5 години съм и редовно посещавам ДГ“Чучулига“ град Пловдив.

 

 

 

 

 

 

 

Казвам се Деря Джемалова Ходжева,на 5 години съм и посещавам ДГ“Чучулига град Пловдив“.

 

 

 

 

 

 

 

Казвам се Виктория Емилова Ненова,на 7 години съм и посещавам ДГ“Чучулига“ град Пловдив.

 

 

 

 

 

 

 

Казвам се Мария Добромирова Добрева,на 6 години съм и посещавам ДГ“Чучулига“ град Пловдив.

 

 

 

 

 

 

 

Казвам се Джулия Павлова Танова,на 6 години съм и редовно посещавам ДГ“Чучулига“ град Пловдив.

 

 

 

 

 

 

 

Габриела Иванова Стоянова,на 6 години съм и посещавам ДГ“Чучулига“ град Пловдив.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Казвам се Борислав Светлинов Чаушев,на 6 години съм и посещавам ДГ“Чучулига“ град Пловдив.

 

 

 

 

 

 

 

Казваме се Антония Петрова Петрова,на 6 години и Айдън Юсеин Юсеин,на 7 години.Редовно посещаваме ДГ“Чучулига“ град Пловдив.

 

 

 

 

 

 

 

Казвам се Паулина Димитрова Калчева,на 7 години съм и Филип Николчев Атанасов,на 6 години съм.Редовно посещаваме ДГ“Чучулига“ град Пловид.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Казвам се Асия Кемал Рамадан,на 6 години съм и посещавам ДГ“Чучулига“ град Пловдив.

 

 

 

 

 

 

 

Казвам се Моника Костадинова Петрова,на 6 години съм и редовно посещавам ДГ“Чучулига“ град Пловдив.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Казвам се Ралена Диян Добрева,на 8 години от град Сунгунларе.

 

 

Казвам се Симона минкова Митева,на 8 години съм от град Сунгурларе.

 

 

Казвам се Теодора Халилова Хасанова,на 8 години съм от град Сунгурларе.

 

 

 

 

 

 

ОУ „В. И КР. ТЮТЮНДЖЯН“, ГРАД ПЛОВДИВ

Щастливи сме, че се включихме в тази изключително интересна и творческа инициатива, която ни провокира, да открием образа на щъркела, претворен в българската детска литература и да пресъздадем образите в рисунки.

Казвам се Ануш Тахмизян и съм на 11 г. Обичам да рисувам и да свиря на пиано. Харесвам Древногръцката митология и книгите свързани с нея. Уча в ОУ „ Виктория и Крикор Тютюнджян”. Любимите ми предмети са математика, български език и литература, изобразително изкуство, физическо възпитание и история.

Име на творбата:” Лисица и щъркел”, рисунка по мотиви от едноименната приказка на Ран Босилек.

 

Казвам се Габриела Багдасарян.

На 11 години съм и съм родена на 1 юни 2009 г. Обичам да рисувам и да карам велосипед. От осем години тренирам плуване. Също така много обичам да готвя. Уча в ОУ „ Виктория и Крикор Тютюнджян”  и съм в 5 а клас.  Вече имам няколко медала от участия в турнири по плуване и състезания с велосипеди.

Име на творбата: „ Старият щърк”, илюстрация по разказа на Константин Константинов.

 

Името ми е Мишел Кюркчиян. Родена съм на 13 декември 2009 г. в гр. Пловдив. Любимите ми занимания са рисуване, гимнастика и танци.

Име на творбата: „ Щъркелово ято”, по мотиви от съчинението на Михаела Пенсова.

 

 

 

Името ми е Розмари Пивазян. На 11 години съм. Живея със семейството си в град Пловдив. Уча в ОУ „ Виктория и Крикор Тютюнджян” . Обичам много, да рисувам и да танцувам.

Име на творбата: „ Старци”, илюстрация по мотиви от разказа на Емилиян Станев.

                               
      Стилиян Руменов Стоев на 10 години съм,посещавам ОУ“Св.Св.Кирил и Методий“ село Марково област Пловдив.Обичам да рисувам и да играя на различни игри.                       Име на творбата:“В търсене на …“   Казвам се Виктор Веселинов Кочев на 10 години съм,посещавам ОЪ“Св.Св.Кирил и Методий“ село Марково област Пловдив.През свободното си време обичам да рисувам.                       Име на творбата:“Щъркелово семейство“   Казвам се Александър Христов Николов на 10 гидини съм,посещавам ОУ“Св.Св.Кирил и Методий“ село Марково област Пловдив.От малък обичам да рисувам на всякакви теми с различни.   Име на творбата:“Животът на щъркелите“   Казвам се Димитър Георгиев Апостолов на 9 години съм,посещаам ОУ“Св.Св.Кирил и Методий“ село Марково област Пловдив.Много обичам животните и природата.         Име на творбата:“Щъркел в планината“   Казвам се Стефания Антонова Тонева на 9 години съм,посещавам ОУ“Св.Св.Кирил и Методий“ село Марково област Пловдив.Обичам да рисувам неща свързани с природата.         Име на творбата:“Природата и щъркелите“   Казвам се Николая Николаева Вангелова на 8 години съм,посещавам ОУ“Св.Св.Кирил и Методий“ село Марково област Пловдив.В свободното си време обичам да се разхождам сред природата.         Име на творбата:“Щъркели в село Марково“   Казвам се Теодора Георгиева Лазарова на 8 години съм,посещавам ОУ“Св.Св.Кирил и Методий“ село Марково област Пловдив.Обичам да рисувам и затова участвам в конкурса.

 

 

Име на творбата:“Щъркелите идват у дома“

Казвам се Валентина Андреева Каменова на 8 години съм,посещавам ОУ“Св.Св.Кирил и Методий“ село Марково област Пловдив.Обичам да рисувам и чета,любимата ми книга е „Пипи дългото чорапче“.

 

 

Име на творбата:“Пролет“

Казвам се Джорджия Николай Георгиева на 8 години съм,посещавам ОУ“Св.Св.Кирил и Методий“ село Марково област Пловдив.Обичам животните и цветята.

 

 

Име на творбата:“Щъркелът и жабата“

Казвам се Ния Боянова Чалъкова на 8 години съм,посещавам ОУ“Св.Св.Кирил и Методий“ село Марково област Пловдив.В свободното си време посещавам тренировки по фехтовка.Обичам екстремните спортове.

Име на творбата:“Щъркелов рай“

Казвам се Магдалена Иванова Димова на 8 години съм,посещавам ОУ“Св.Св.Кирил и Методий“ село Марково област Пловдив.Обичам да играя с приятели,но повече обичам да рисувам.

Име на творбата:“Пролет над църквата“Св.Дух“

Казвам се Никол Димитрова Илинчева на 10 години съм,посещавам ОУ:“Св.Св.Кирил и Методий“ село Марково област Пловдив.

Име на творбата:“Пролет в щъркелово грездо“

Казвам се Аделина Деянова Димова на 10 години съм,посещавам ОУ“Св.Св.Кирил и Методий“ село Марково област Пловдив.

Име на творбата:“Любов по залез“

Казвам се Анна-Маргарита Пламенова Кабакова на 10 години съм,посещавам ОУ“Св.Св.Кирил и Методий“ село Марково област Пловдив.

 

 

Име на творбата:“Лакомният щъркел“

Казвам се Зорница Борисова Кишкилова на 10 години съм,посещавам ОУ“Св.Св.Кирил и Методий“ село Марково област Пловдив.

Име на творбата:“Нов живот“

Казвам се Елинор Бориславова Бончева на 10 години съм,посещавам ОУ“Св.Св.Кирил и Методий“ село Марково област Пловдив.

Име на творбата:“Щъркел край реката“

Казвам се Юлияна Миткова Иванова на 10 години съм,посещавам ОУ“Св.Св.Кирил и Методий“ село Марково област Пловдив.

 

 

Име на творбата:“Семейство“

Казвам се Еленуар Радославова Попова на 8 години,посещавам НУМТИ „Добрин Петков“ – Пловдив.Изучавам арфа вече 2 години , занимавам се в свободното си време с рисуване и музика .

 

 

 

 

 

 

 

Име на творбата: „Завръщането на щъркелите “

Казвам се Карина Валериева Спасова на 14 години съм,посещавам художествено ателие „Дон Кези“ град Дупница.

Казвам се Дарина Спасова на 8 години,посещавам художествено ателие „Дон Кези“ в Дупница.

 

 

Казвам се Катрин Димитрова Младенова на 13 години, от град Дупница. Посещавам  художествено ателие „Дон Кези“ в Дупница. 

Казвма се  Елена Петрова Петрова на 10 години от град Дупница.Посещавам художествено ателие „Дон Кези“ в Дупница. 

Казвам се Александра Александрова Палчева на 14 години.Посещавам художествено ателие „Дон Кези“ в Дупница.

Казвам се Марина Божидарова Стоева на 13 години от Дупница.Посещавам художествено ателие „Дон Кези“ в Дупница.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Казвма се Нанси Пламенова Николова на 15 години съм.

Посещавам художествено ателие „Дон Кези“ в Дупница.

Казвам се Дария Радославова Илиева на 9 години от Дупница.Посещавам художествено ателие „Дон Кези“ в Дупница.

Казвам се Красимир Стефанов Соколов на 10 години.Посещавам художествено ателие „Дон Кези“ в Дупница.

Казвам се Борислава Любомирова Динева на 10 години.Посещавам художествено ателие „Дон Кези“ в Дупница.

Казвам се Емилиян Калоянов Кацаров  на 11 години.Посещавам художествено ателие „Дон Кези“ в Дупница.

Казвам се  Габриел Зашев на 12 години.Посещавам художествено ателие „Дон Кези“ в Дупница.

 

 

Казвам се Иванина Станиславова Еленкова на 6 години.Посещавам художествено ателие „Дон Кези“ в Дупница.

 

 

 

 

Марин Ангелов Неделчев е на 7 години от село Белозем.Ученик от 1″б“              клас в ОУ“Гео Милев“,с.Белозем. Тренира футбол в местния отбор. Също  така обича да рисува динозаври,маймуни и други животни. Посещава клуб „Цветна палитра“ при госпожа Петранка Матева. Обича да гледа        щъркелите в река Сребра,която минава през селото.

Име на творбата: „Сребра“

   
              Даниела Радкова Манавска на 7 години от село Шишманци. Ученичка от 1″б“ клас ОУ“Гео Милев“,с.Белозем. Обича да рисува насекоми,цветя,пейзажи и затова посещава клуб“Цветна палитра“ при госпожа Петранка Матева. Име на творбата:“Отново у дома“
   
Казвам се Дария Вълчева Стоянова ,на 7 годинки съм. Живея в село Белозем и уча в ОУ“Гео Милев“. Ученияка съм в 1-ви „в“ клас.Обичам да рисувам и това ми доставя удоволствие.               Име на творбата“  Щъркели на полето“   Казвам се Стеляна Цвяткова Стоянова на 7 годинки съм .Ученичка съм в 1-ви „б“ клас в ОУ“Гео Милиев“ село Белозем. Белозем е моето родно място,където живея със семейството си. Посещавам клуб „Цветна палитра“ при г-жа Петранка Матева,защото обичам да рисувам хора и притици.
      Име на творбата: „Реката“
Казвам се Ели Вълева Стоянова,на 7 годинки съм. Живея в село Белозем.Уча в ОУ“Гео Милев“.Ученичка съм в 1-ви „в“ клас. Обичам да рисувам и това ме прави щастлива.
   
  Име на творбата: „Щъркелово семейство“   Казвам се Ирена Пенева Генчева на 9 години,посещавам ОУ“Гео Милев“ село Белозем.Любимото ми занимание е да рисувам.
                 
Име на творбата:“Семейство щъркови“  
  Чидем Бекир е на 7 години от гр.Кърджали. Родена е на 13 май 2013 година. Ученичка е в 1 а клас на СУ „Йордан Йовков“. Любимите и занимания са да чете книги преоткривайки вълшебния свят на приказките и да рисува. Обича приятелите си и природата. Име на творбата: „Щъркелчо в нашия роден край“
  Мерин Евгениева Юриева е на 7 години от гр.Кърджали. Ученичка е в 1 а клас на СУ „Йордан Йовков“. Любимите и занимания са да рисува и да танцува балет. Име на творбата: „Пролетта дойде“     Берин Хюсеин е на 7 години от гр.Кърджали. Родена е на 15.06. 2013 година. Ученичка е в 1 а клас на СУ „Йордан Йовков“. Любимите и занимания са да чете книги да учи и рисува. Посещава уроци по ментална аритметика. Име на творбата: „Прелетният живот на щъркела“     Селин Бекир е на 7 години от гр.Кърджали. Ученичка е в 1 а клас на СУ „Йордан Йовков“. Има по-малка сестра и обичат двете заедно да рисуват животни и да кара колело. Име на творбата: „Щърко у дома“           Кая Славчева е на 7 години и има сестра на име Котлея, която е на 1 година и много обича да рисува върху рисунките на Кая. Ученичка е в 1 а клас на СУ „Йордан Йовков“- гр.Кърджали. Обича да рисува понитата на Понивил и еднорози. Мечтае да стане зъболекар. Име на творбата: „Щъркел шарен дългокрак!“           Акън Исмаил е на 8 години и има по-малко братче. Ученик е в 1 а клас на СУ „Йордан Йовков“- гр.Кърджали. В свободното си време обича да рисува и да кара колело. Любим спорт му е плуването. Име на творбата: „Щъркели след оран“           Йоана Калинова е на 8 години от гр.Кърджали. Ученичка е в 1 а клас на СУ „Йордан Йовков“- гр.Кърджали. Обича да рисува и танцува. През изминалата година 2020г. е спечелила 3 награди на национално ниво в категория рисунка. Име на творбата: „Щърко, добре си ни дошъл!“       Инджи Юсеин е на 8 години, родена на 20.02.2013г. от гр.Кърджали. Ученичка е в 1 а клас на СУ „Йордан Йовков“- гр.Кърджали. Обича да рисува и танцува. През изминалата година 2020г. е спечелила 2 грамоти на национално ниво в категория рисунка. Име на творбата: „Щъркелът в близкото блато!“              

Първа възрастова група – от 5 до 9 години

1. Дария Малинова – 5 г., гр. Пловдив, ДГ „Буратино“

2. Пресияна Пенчева – 5г., гр. Левски, обл. Плевен

3. Михаела Дончева – 5г., гр. Габрово, ДГ „ Радост“

Втора възрастова група – от 10 до 14 години

1. Никол Димитрова – 11г., гр. Монтана

2. Марина Кацарска – 10 г., гр. Плевен, ОУ „ Васил Левски“

3. Алики Ковачевич – 13 г., гр. София, ОУ „Захарий Круша“

Трета възрастова група – от 15 до 18 години

1. Семаат Мехмед – 17г., гр. Казанлък, НУПИД „Акад. Дечко Узунов“

2. Християна Йорданова – 15г., гр. Бургас

3. Василена Кулина – 17 г., гр. Пловдив, МГ „ Академик Кирил Попов“

ЧЕСТИТО НА ПОБЕДИТЕЛИТЕ!