Конкурс за рисунка

За трета поредна година ОУ „Гео Милев“ съвместно със съорганизаторите – детско он лайн списание „Щъркел“, община Раковски, кметство Белозем, католическа църква „Свет Франциск“, федерация на природозащитните сдружения „Зелени Балкани“ организира международен конкурс за детска рисунка на тема „Животът на един щъркел“.

Регламент

I. Цел
Целта на конкурса е насърчаване на децата за творческа и индивидуална изява. Да открива, популяризира и подпомага развитието на талантливите деца, творческата им изява и лична позиция в областта на изобразителното изкуство.
II. Изисквания
Условия за участие:

 1. Право на участие в конкурса имат деца и ученици от 5 до 18-годишна възраст от училища, извънучилищни звена, читалища, клубове, школи и др.
 2. Рисунките да бъдат по един брой за автор.
 3. Формат 35/50
 4. Техники – ограничения няма.
 5. На гърба на всяка рисунка да има следната информация:
  • Трите имена на детето/ученика;
  • Възраст;
  • Адрес, телефон на учебното заведение/школа, клуб или на ученика;
  • Име на преподавателя;
  • E-mail за кореспонденция
 6. Класирането ще се извърши в три възрастови групи
  Първа възрастова група – от 5 до 9 години
  Втора възрастова група – от 10 до 14 години
  Трета възрастова група – от 15 до 18 години
 7. Рисунките не се връщат
  Краен срок за изпращане на творбите: 24 април 2020 г.
  Награди:
  Три големи награди в трите възрастови групи и награди за второ и трето място в трите групи. Участие на победителите в специално събитие по време на Фестивала на Белия щъркел в с.Белозем, който традиционно се провежда през м. май всяка година.
  Най-добрите рисунки ще бъдат представени на изложба по време на фестивала.
  Награда за всички участници – публикация на изпратените творби в сп. „Щъркел“ и представяне на авторите.
  Специални награди, осигурени от ОУ „Гео Милев” с. Белозем, сп. „Щъркел“, Община Раковски, Католическа църква „ Свети Франциск от Асизи” и Федерация на природозащитни сдружения „Зелени Балкани“.
  Отчитането на конкурса ще бъде оповестено през м. май 2020 г. по време на фестивала на Белия щъркел в с. Белозем и в сайта на Детското онлайн списание „Щъркел“.
  Всеки участник трябва да попълни и изпрати следните материали:
  • Апликационна форма (word) – попълнена в Times New Roman – 12. Апликационни форми, попълнени ръкописно, няма да бъдат зачитани.
  • Декларация за съгласие на родителите (pdf.) – да се разпечата, подпише, сканира и изпрати обратно на посочения мейл адрес;
  • Творбата на участника (в jpg.) – на мейл адреса на сп. „Щъркел“ – newspaperstorks@gmail.com.
  • Оригиналните рисунки да се изпращат по пощата на адрес: с. Белозем, обл. Пловдив, ул. „ Родопи” № 40, ОУ „Гео Милев”.
  • 2 любими снимки на участника, необходими за представянето му в списание „Щъркел“ (jpg. или png.)
  За контакт и повече информация:
  Маргарита Друмева, тел.: 0877 85 77 33, e-mail: newspaperstorks@gmail.com.
  Диана Генова, тел.: 0894 67 48 06, e-mail: soubelozem@abv.bg

Успех!