КРЪГЛА МАСА НА ОБРАЗОВАНИЕТО

На 23 април 2015 година в училището се проведе Кръгла маса по въпросите на образованието. Бяха поканени бивши учители и директори, присъстваха и всички настоящи учители в училището. Сред гостите бяха  Владимир Касабов, Тошка Желязкова, Пенка Пройчева, Недялка Александрова, Величка Христозова, Зотка Петкова, Стоян кавалов, Тоньо Найденов. Те с умиление си спомняха за първите си години като учители, участие в бригадирското движение, работа по разпределения, Ленински съботници…

За образованието днес, за тематичните разпределения по предмети и иновативните методи на обучение отношение взеха учители и възпитатели от училището.

Г-жа Минка Колева представи проектите, по които училището работи през последните години.

Директорът на училището, г-жа Мария Александрова, награди за активно участие в дискусията Т. Желязкова и Ст. Кавалов с юбилеен плакет, а на всички участници в дискусията бяха раздадени сборника с ученически творби, юбилейния сборник, календар и химикал.