Къде да уча след 7 клас?

Писмо от директора на ПГМ в град Пловдив бе изпратено до седмикласниците в училище.

„Във връзка с въведения през учебната 2018/2019г. Механизъм за координиране на дейностите за популяризиране на професиите сред учениците от прогимназиален етап и предстоящият прием в Професионална гимназия по машиностроене – гр. Пловдив за учебната 2020/2021г. след VІІ клас, Ви моля да запознаете седмокласниците с изучаваните в ПГМ- гр. Пловдив професии и специалности, имайки предвид извънредното положение в страната.

По този начин учениците и техните родители ще могат да се запознаят с професиите, които предлага нашето училище, а също така ще имат достъп до необходимата информация при предстоящият им избор за образователно заведение и кариерно ориентиране, според техните нужди и приоритети.

С уважение: инж. Кирил Саксанов,

Директор на Професионална гимназия по машиностроене – гр. Пловдив

Ето и самото писмо:

Уважаеми ученици и родители,

   Професионална гимназия по машиностроене – гр. Пловдив е училище с традиции за професионално образование и обучение в областта на машиностроенето, автотранспортната, пътно-строителната и подемно-транспортната техника.

   При нас се подготвят специалисти, отговарящи на изискванията на българските фирми и европейските стандарти.

   На учениците се осигуряват знания и умения, необходими за покриване на образователните стандарти за средно образование, както и на тези за правоспособност по част от изучаваните професии.

   Училището работи дълги години по Проект „Еразъм+“, „С грижа за всеки ученик“, „Подкрепа за успех“ и др., както и по „Физическо възпитание и спорт“ – необходим фактор за израстване на личността и др.

   За качеството на професионалната подготовка допринасят ежегодните производствени стажове на обучения в Италия, Испания и Португалия.

   Учениците от ПГМ ежегодно участват и достойно защитават името на училището със заемане на призови места в Регионални и Национални състезания по професиите:

-„Най-добър техник в машиностроенето;

– „Най-добър млад автомонтьор и водач на МПС“;

– Национална олимпиада по техническо чертане.

Гимназията партнира с Техническите университети в гр. Пловдив, Габрово, София и Русе.

   За учебната 2020-2021г. Професионална гимназия по машиностроене извършва прием на ученици след завършен  VІІ клас в дневна и самостоятелна форма на обучение по професии и специалности, както следва:

  1. 525010, проф.“Техник по транспортна техника“

5250102, спец.“Пътно-строителна техника“

  • 525050, проф.“Техник по подемно-транспортна техника“

5250501, спец.“Подемно-транспортна техника, монтираа на пътни транспортни средства“

Завършилите придобиват ІІІ-та квалификационна степен.

Завършилите ПГМ-гр. Пловдив придобиват стабилна, добре платена и актуална професия с предимство за реализация на пазара на труда.

Завършилите ученици І-ви гимназиален етап /Х-ти клас/ получават І-ва квалификационна степен и специалностите „Стругар“ или „Шлосер“, а завършилите ХІІ-ти клас получават ІІІ-та квалификационна степен по изучаваните специалности, също така и категория „В“ и „С“ за водачи на МПС.

   На завършилите Х-ти клас предлагаме прием по:

  1. Проф. „Техник по транспортна техника“

Спец.“Автотранспортна техника“

  • Проф.“Техник по подемно-транспортна техника“

Спец.“Подемно-транспортна техника, монтирана на пътни транспортни средства“

   За най-добре подготвените в професиите училището осигурява работа във фирмите с престижни работни места и с високо заплащане.

   По време на обучението се предоставя възможността за придобиване на допълнителни професии като:

  • Електро и мотокаристи,
  • Заварчици – всички степени,
  • Машинисти на ПСТ и др.

Не изпускайте шанса си!

Очакваме Ви!

Заповядайте при нас!

Рекламна кампания 2020/ 2021 година – разгледайте презентацията.