Кът на детето

По инициатива на училищния училищен съвет и със съдействието на неговия координатор г-жа Цветана Боева бе изготвен кът на детето. Целта е децата да бъдат информирани за националното законодателство, за законите. От информационното табло може да се получи информация за правата, задълженията и отговорностите на децата, за националния горещ телефон за деца в риск – 116111