Къщичка за птички

Поредна добротвореска инициатива от ученици от нашето училище.

Първокласниците с класен ръководител г-жа Константина Мавлова бяха посетени от дядото на Ангел. Идеята бе заедно да изработят къщичка за птички – инициатива от „Лига на класовете“.

Целта на инициативата е учениците да се запознаят с начина на изработване на къщички за птици, както и създаването на краен продукт. Насочена е към учениците от класа.

Дърводелецът показа на децата как се изработва къщичката, но и даде възможност на желаещите да се включат в някои от дейностите.

Инициативата даде резултат в две основни направления:

Първо, учениците се почувстваха полезни, изработвайки „дом” на птичките. У тях остана удовлетворение за значим принос. От друга страна, учениците разбраха, че всяко едно нещо е резултат на нечии усилия и труд.

Децата имаха възможност на практика да видят приложението на математиката в света около тях, което допълнително събуди интереса към предмета.

Като продължение – къщичките ще бъдат поставени на дървета в училищния двор.

Чрез тази инициатива у  децата се възпитават отговорност и грижа за околната среда, както и уважение към самия труд.