Мартеница от община Раковски

Днес екипът на ОУ „Гео Милев“, с. Белозем получи специална мартеница от кмета на община Раковски г-н Павел Гуджеров! Поздравите и пожеланията бяха поднесени от Председателя на общинския съвет г-н Рангел Матански и общинските съветници – г-жа Е. Узунова и г-н Г. Тодоров. Г-н Матански поздрави учителите за успехите им и пожела здраве и благополучие на всички!Екипът на ОУ „Гео Милев“, с. Белозем благодари на г-н Павел Гуджеров за поздравите и пожеланията!