Мартенски празници в ГЦДОУД

Групата за целодневна организация на учебния ден в 3 клас изработи красиви мартеници за Баба Марта, а учениците от ГЦДОУД оцветиха картинки. Третокласниците отбелязаха най-важните моменти от Руско-турската освободителна война на две табла, които поставиха на коридора на първия етаж.

Второкласниците от ГЦДОУД си вързаха мартенички и поговориха за националния празник 3 март.