Мартенско настроение в училище

По инициатива на ГЦДОУД в училище на 1 март се създаде пролетно и празнично настроение. Всеки учител, служител и непедагогически персонал получи специално внимание – мартеница, изработена от учениците от съответната ГЦДОУД.