Математическо утро

Учениците от клуб ,,Забавна математика в първи клас“ на публичната изява, проведена на 11.05.2018 г.  пяха песен за цифрите и рецитираха стихчета за тях. Откриваха отговора на забавни задачки. Четоха думи, записани с помощта на цифри и срички. Активно се включваха в игрите”Запиши числото”, „Събираеми”, „Допълни до 20”, „Познай фигурата”. Откриваха геометрични фигури на картина и определяха броя  им. Решаваха занимателни задачи шеги.