ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училища

ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ – ОУ „ГЕО МИЛЕВ” , С.БЕЛОЗЕМ

 

  1. Екатерина Щерева – родител, председател
  2.  Янка Видева – родител
  3. Диана Серафимова – родител
  4.  Яна Славчева – родител
  5. Юлия Петрова – родител
  6. Боряна Христова – родител
  7. Албена Храненикова – финасиращ орган

РЕЗЕРВНИ ЧЛЕНОВЕ

  1. Александрина Денева – родител
  2. Таня Тодорова – родител

Татяна Бакова – финасиращ орган

Славка Гуджерова – финасиращ орган

Представител на УН

Мария Ганева

Покана

Становище на Обществения съвет за учебниците