Международен ден на мира – 21.09.

 

ИНИЦИАТИВА ПО ПРОГРАМА „УЧИМ ЗА ГОРАТА“ – ЗАСАДИ ДЪРВО ЗА МИР В СВЕТОВНИЯТ ДЕН НА МИРА, ОБЯВЕН ОТ ООН.

Събитието се провежда в чест на Световния ден на мира на ООН /21 септември/. Той е част от глобалната кампания, в която участват повече от 5000 училища в около 120 страни.

Нашето училще също се включи в тази световна инициатива. С тържество и засаждане на дърво отбелязахме деня на мира.

Засаждането на дървета символизира надеждата и непрекъснатостта на живота.

Първите дървета ще бъдат засадени в Океания. Следвайки слънцето, нови дървета ще бъдат засадени в Азия, Европа, Африка и накрая в Америка. Земята ще направи само едно завъртане около оста си, а около милион нови дървета ще намерят своя дом за един ден.

ОЧАКВАНИ ЕФЕКТИ ОТ ИНИЦИАТИВАТА

Включване на България в инициативата и затвърждаване на позициите на училищата като активни участници за запазване на природата и мира на Земята.

Засаждане и полагане на грижи за местни дървета.

Привличане на родителите към каузата за опазване на околната среда и устойчивото развитие.

Изграждане у ученици и учители на чувство за принадлежност към световни събития и инициативи.

Намаляване на въглеродните емисии. Популяризиране на начините за намаляване на въглеродните емисии.

Засаждането на местни дървесни видове е мярка за опазването на биоразнообразието.

Ние подкрепяме био-, но и културното разнообразие.