Международен ден на толерантността

Толерантност означава уважение, приемане и разбиране на богатото многообразие от култури в нашия свят, на нашите форми на самоизява и способите за проява на човешката индивидуалност.

Международният ден на толерантността бе отбелязан в нашето училище с редица инициативи.

Учениците от ЦДО 4 клас  с учител г-ца Т. Григорова поздравиха учениците от ЦДО 1 клас с учител г-жа Л. Ташикова с деня на толерантността, като им подариха хартиени цветя с определенията за толерантност.

Училищният ученически съвет с координатор г-жа М. Желязкова подготви изложба с картини, изработени от ученици, свързани с толерантността.

Учениците от ЦДО изработиха табла за деня на толерантността.

ИЗЛОЖБА НА УУС:

ТАБЛА ОТ ГЦДО