Международен конкурс „Животът на един щъркел“

Приключва конкурсът за детска рисунка на тема „Животът на един щъркел“.

Получихме много и разнообразни рисунки с използвани различни техники.

Рисунките и участниците може да разгледате тук.