Награди на Втория музикален конкурс в ОУ „Гео Милев“, с. Белозем

На 19.10.2021 г. в ОУ „Гео Милев“, с. Белозем се състоя награждаване на участниците във Втория музикален конкурс – 2021 г.

Наградени участници в различните категории:

Солови изпълнения в категория 8-10 години:

I място – Ели Стоянова от IIв клас:

II място – Александра Даймянова от IIв клас

III място – Елизабет Петрова от II в клас

Солови изпълнения в категория 11-15 години:

I място – Любен Бойчев от VIв клас

II място – Теодора Соколова от VIIа клас

Танцови изпълнения в категория 5-7 години:

място – Ивет Узунова и Мая Иванова от а клас

Танцови изпълнения в категория 8-10 години:

I място – група от IVб клас

II място – група от IVа клас

Хорови изпълнения:

I място – група от IIIб клас

II място – група от IIIа клас