Най-големият урок на света

През септември 2015 г. учители и ученици от целия свят участваха в глобалната инициатива „Най-големият урок в света“, за да помогнат да направим нашата планета по-справедлива, здрава и устойчива. Целта на инициативата бе да запознаем младото поколение с новите Глобални цели за устойчиво развитие и да поемем ангажимент към бъдещето на децата и на цялата планета.

17-те глобални цели за устойчиво развитие  се стремят към 3 изключителни постижения в следващите 15 години, в трите основни измерения на устойчивото развитие – икономическо, социално и екологично, а именно:

:: Да изкореним крайната бедност;
:: Да се справим с неравенствата и несправедливостта;
:: Да се справим с климатичните промени.

Повече информация може да прочетете тук.

Нашето училище също се включи в тази инициатива на Уницеф. Г-жа Тотка Андреева и втори клас представиха част от най-големия урок на света. Темата бе качественото образование. Дадена бе възможност всяко дете да изкаже своето мнение, използвани бяха интерактивни методи. След като се запознаха с няколко материала за образованието на децата в различни страни, второкласниците определиха нужди и желания, като разпределиха своите картинки. Децата споделиха  своите мечти за училището на бъдещето, като си пожелаха повече беседки и  басейн.

ОУ „Гео Милев“ стана част от най-големия урок на света като активен партньор на УНИЦЕФ и Министерството на образованието в мисията да постигнем Глобалните цели за устойчиво развитие до 2030 г., за да заживеем в един по-добър, по-справедлив и по-отговорен към планетата свят.