Национална олимпиада „Знам и мога“

На 25.01.2020 година ще се проведе националната олимпиадата „Знам и мога” за четвъртокласниците. Тя е интердисциплинарна и предполага изява на знания и умения, придобити чрез обучението по различни учебни предмети от началния етап на основната образователна степен. Тя съдейства за откриване на деца с
високо ниво на умения за осмисляне и обобщаване на учебното съдържание.
Олимпиадата се провежда по тема, която включва разнообразни задачи от няколко учебни предмети, включително и от изучавано учебно съдържание, свързано с екологичното и здравното образование, защита при бедствия и аварии, реагиране в
критични ситуации, безопасност на движението.

Около 20 ученици от 4 клас заявиха желание за участие.

Да им пожелаем успех!

Областният кръг е на 29.02.2020 година, домакин на националния кръг са РУО – Ямбол и НУ „Св. св. Кирил и Методий“, град Ямбол.

Регламента на националната олимпиада може да прочетете