Национално външно оценяване 2017

НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2016/2017

Български език и литература IV клас                                                 10 май 2017 г.

Математика IV клас                                                                                 12 май 2017 г.

Човекът и природата IV клас                                                                15 май 2017 г.

Човекът и обществото IV клас                                                               16 май 2017 г.

 

НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ VII клас

Български език и литература                                                              19 май 2017 г.

Математика                                                                                               22 май 2017 г.

Чужд език (Английски език)                                                               29 май 2017 г.